เทคนิคหากลุ่มเป้าหมาย Facebook แบบกว้าง

การเลือกกลุ่มเป้าหมายแบบกว้างนี้ไม่ใช่การหว่านแบบมั่ว ๆ ไม่ใช่การเลือกทุกกลุ่มที่มี หรือทุกกลุ่มเป้าหมายที่เฟซบุ๊กแนะนำ ซึ่งในการยิงแอดเฟซบุ๊ก มี เทคนิคกลุ่มเป้าหมาย FB ให้เลือกใช้อย่างหลากหลาย แต่ก่อนอื่นเลยพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์จะต้องทำความเข้าใจและระบุออกมาให้ชัดเจนก่อนว่า สินค้าของเรามีกลุ่มเป้าหมายคือใคร 

ยกตัวอย่างเช่น เราขายครีมบำรุงผิวขาวใส ราคาย่อมเยาว์  แสดงว่ากลุ่มเป้าหมายของเราเป็นผู้หญิง และมีราคาที่นักเรียนนักศึกษาสามารถซื้อได้ อายุของกลุ่มเป้าหมายน่าจะราว ๆ 18 – 25 ปี แบบนี้เราก็จะเห็นภาพกลุ่มเป้าหมายบนเฟซบุ๊กของเราชัดขึ้นแล้วว่า คนที่มีแนวโน้มจะมาเป็นลูกค้าของเราคือใคร

เมื่อเราทราบแล้วว่ากลุ่มเป้าหมายของเราเป็นเพศไหน มีอายุเท่าไหร่ การศึกษาเป็นอย่างไร อาศัยอยู่ที่ไหน มีพฤติกรรมและความสนเป็นอย่างไร ทีนี้ก็มาเลือกใช้เครื่องมือการสร้างกลุ่มเป้าหมาย Facebook แบบกว้างให้เหมาะสม ดังนี้ 

1. เลือกกลุ่มเป้าหมายตามเพศ บางสินค้าขายเฉพาะเพศ เช่น รองเท้ากีฬาผู้ชาย หรือชุดชั้นในของผู้หญิง ก็ควรเลือกกลุ่มเป้าหมายตามเพศนั้น ๆ แต่สำหรับบางสินค้าที่เป็นแบบ Unisex หรือสามารถขายได้ทั้งผู้ชายและผู้หญิง สามารถเลือกทั้งสองเพศได้เช่นกัน 

2. เลือกกลุ่มเป้าหมายตามอายุ เราสามารถระบุช่วงอายุที่ต้องการให้คนกลุ่มนั้น ๆ เห็นโฆษณาของเรา และซื้อสินค้าของเราได้เลย ตัวอย่างสินค้าที่เป็นครีมบำรุงผิวขาวใส มีกลุ่มเป้าหมายอายุ 18 – 25 ปี สามารถระบุช่วงอายุดังกล่าวนี้ได้อย่างเจาะจง นอกจากนี้เรายังสามารถทดลองยิงแอดโดยใช้ เทคนิคกลุ่มเป้าหมาย FB กำหนดช่วงอายุอื่น ๆ เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพได้อีกด้วย 

3. เลือกกลุ่มเป้าหมายตามการศึกษา เราสามารถระบุไปได้อีกว่าการศึกษาของกลุ่มเป้าหมายอยู่ในระดับไหน อาทิ คนที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา คนที่กำลังเรียนในระดับมหาวิทยาลัย คนที่จบการศึกษาระดับอุดมศึกษา เป็นต้น 

4. เลือกกลุ่มเป้าหมายตามความสนใจ บน Facebook จะมีความสนใจของกลุ่มเป้าหมายมาให้เราเลือกอย่างหลากหลายและครอบคลุมแทบทุกธุรกิจ และจะต้องเลือกความสนใจให้เหมาะสมกับสินค้า เช่น สินค้ารองเท้ากีฬา ความสนใจที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กีฬาและการออกกำลังกาย สินค้าเครื่องสำอาง ความสนใจที่เกี่ยวข้องอาจจะเป็น ความสวยความงาม เป็นต้น
 

5. เลือกกลุ่มเป้าหมายตามพฤติกรรม กลุ่มเป้าหมายของเรามีพฤติกรรมอย่างไร และเกี่ยวข้องกับธุรกิจ สินค้าหรือบริการของเราอย่างไร เช่น ชอบท่องเที่ยว ชอบซื้อของออนไลน์ ชอบออกกำลังกาย ชอบปั่นจักรยาน ไปจนถึงพฤติกรรมที่เคยเกิดขึ้นในอดีต อาทิ การใช้จ่ายซื้อของออนไลน์ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเดินทางไปท่องเที่ยวเช็คอินสถานที่ต่าง ๆ  

6. เลือกกลุ่มเป้าหมายตามพื้นที่ เพื่อให้โฆษณาของเราเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่อาศัยในพื้นที่ต่าง ๆ ได้อย่างเฉพาะเจาะจง เหมาะสำหรับพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ที่มีหน้าร้าน หรือเป็นตัวแทนขายในพื้นที่นั้น ๆ