โดเมน (Domain) คืออะไร?

     โดเมน คือ ชื่อที่ใช้ในการอ้างอิงเพื่อไปยัง Website ต่างๆ ที่อยู่บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ทั้งในการเข้าชมผ่านบราวเซอร์ของผู้ใช้ทั่วไป Domain Name จะเป็นตัวอักษรพิมพ์ใหญ่หรือพิมพ์เล็ก ไม่แตกต่างกัน เพราะระบบอินเตอร์เน็ตจะรับรู้ตัวอักษรเป็นตัวเล็กทั้งหมด โดนเมนเนม มีด็อทอยู่หลายประเภท แต่ที่นิยมมากที่สุดนั้นก็คือ .com เพราะเป็นด็อทในยุคแรกๆที่เริ่มใช้กันและง่ายต่อการจดจำ

  • สิ่งที่ควรรู้ก่อนจดโดเมน คือ ควรคัดสรรเลือกชื่อโดเมนก่อนตัดสินใจจดชื่อโดเมนค่ะ เพราะเมื่อจดชื่อโดเมนแล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงชื่อโดเมนที่จดไปแล้วได้ ต้องจดใหม่ ก็คือเสียเงินจดโดเมนเพิ่มอีก 1 โดเมน และเลือกผู้ให้บริการจดโดเมนที่เชื่อถือได้ เพราะผู้ดูแลโดเมนให้คุณ      จะต้องเป็นผู้ต่ออายุโดเมนให้เมื่อโดเมนหมดอายุ นอกจากนี้ เค้ายังสามารถเข้าไปจัดการแก้ไขโดเมนของคุณได้เช่นกัน
  • หลักการตั้งชื่อโดเมน (Domain Name) ชื่อต้องสั้น เนื่องจากการจดจำเว็บไซต์จดจำได้ง่าย ไม่สับสน และ เมื่อต้องการค้นหาเว็บไซต์ผ่านทางSearch engine ก็สามารถทำได้