ประเภทของโดเมน คืออะไร


คือ คำย่อขององค์กร โดยประเภทขององค์กรที่พบบ่อย มีดังต่อไปนี้

.com คือ บริษัท หรือ องค์กรพาณิชย์

.net คือ องค์กรที่เป็นเกตเวย์ หรือ จุดเชื่อมต่อเครือข่าย

.org คือ องค์กรเอกชนที่ไม่แสวงผลกำไร

.edu คือ สถาบันการศึกษา

.gov คือ องค์กรของรัฐบาล

.mil คือ องค์กรทางทหาร