ประเภทของโดเมน

ประเภทของโดเมน
คือ คำย่อขององค์กร โดยประเภทขององค์กรที่พบบ่อย มีดังต่อไปนี้

Previous
Next