ขอสิทธิ์การเข้าถึงเพจในตัวจัดการธุรกิจ

การขอสิทธิ์เข้าถึงเพจเป็นการขอสิทธิ์การอนุญาตในเพจของบุคคลหรือธุรกิจอื่น ซึ่งไม่ได้ทำให้คุณเป็นเจ้าของเพจ แต่เป็นเพียงการขอสิทธิ์เข้าถึงเพื่อปฏิบัติหน้าที่เฉพาะบางอย่างในเพจนั้น เช่น การดู การแสดงความคิดเห็น หรือเผยแพร่โฆษณา คุณจะเห็นเพจนี้ในตัวจัดการธุรกิจของคุณโดยมีชื่อบุคคลหรือธุรกิจที่เป็นเจ้าของเพจกำกับอยู่ด้วย

 

ขอสิทธิ์การเข้าถึงเพจจากตัวจัดการธุรกิจของคุณ

วิธีขอสิทธิ์การเข้าถึงเพจจากตัวจัดการธุรกิจ

 1. ไปที่การตั้งค่าธุรกิจ
 2. ที่ด้านล่าง “บัญชี” ให้คลิก “เพจ
 3. คลิกปุ่มดร็อปดาวน์สีน้ำเงิน “เพิ่ม
 4. เลือก “ขอสิทธิ์การเข้าถึงเพจ
 5. กรอกชื่อหรือ URL ของเพจบน Facebook ดังกล่าว
 6. คลิกปุ่มเปิดปิดเพื่อเลือกสิทธิ์การอนุญาตที่คุณต้องการ
 7. คลิก “ขอสิทธิ์การเข้าถึง

คุณส่งคำขอไปยังผู้ดูแลเพจหรือผู้ดูแลตัวจัดการธุรกิจที่เป็นเจ้าของเพจแล้ว เมื่อผู้ดูแลอนุมัติคำขอของคุณ คุณจะเห็นเพจดังกล่าวในตัวจัดการธุรกิจของคุณ

 

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการเพิ่มเพจลงในตัวจัดการธุรกิจ

การขอสิทธิ์เข้าถึงเพจเป็นการขอสิทธิ์การอนุญาตในเพจของบุคคลหรือธุรกิจอื่น ซึ่งไม่ได้ทำให้คุณเป็นเจ้าของเพจ แต่เป็นเพียงการขอสิทธิ์เข้าถึงเพื่อปฏิบัติหน้าที่เฉพาะบางอย่างในเพจนั้น เช่น การดู การแสดงความคิดเห็น หรือเผยแพร่โฆษณา คุณจะเห็นเพจนี้ในตัวจัดการธุรกิจของคุณโดยมีชื่อบุคคลหรือธุรกิจที่เป็นเจ้าของเพจกำกับอยู่ด้วย

 

ขอสิทธิ์การเข้าถึงเพจจากตัวจัดการธุรกิจของคุณ

วิธีขอสิทธิ์การเข้าถึงเพจจากตัวจัดการธุรกิจ

 1. ไปที่การตั้งค่าธุรกิจ
 2. ที่ด้านล่าง “บัญชี” ให้คลิก “เพจ
 3. คลิกปุ่มดร็อปดาวน์สีน้ำเงิน “เพิ่ม
 4. เลือก “ขอสิทธิ์การเข้าถึงเพจ
 5. กรอกชื่อหรือ URL ของเพจบน Facebook ดังกล่าว
 6. คลิกปุ่มเปิดปิดเพื่อเลือกสิทธิ์การอนุญาตที่คุณต้องการ
 7. คลิก “ขอสิทธิ์การเข้าถึง

คุณส่งคำขอไปยังผู้ดูแลเพจหรือผู้ดูแลตัวจัดการธุรกิจที่เป็นเจ้าของเพจแล้ว เมื่อผู้ดูแลอนุมัติคำขอของคุณ คุณจะเห็นเพจดังกล่าวในตัวจัดการธุรกิจของคุณ

 

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการเพิ่มเพจลงในตัวจัดการธุรกิจ