สิ่งที่ต้องทำในเซลเพจ (Salepage)

1. อธิบายรายละเอียดผลิตภัณฑ์

เปิดหัวข้อไปแล้วก็ได้เวลาอธิบายรายละเอียดว่า ผลิตภัณฑ์ที่จะขายคืออะไร ประโยชน์ของมันคืออะไร

2. สร้างโปรโมชันที่ชัดเจน

โปรโมชันดี ลูกค้าก็อยากจะซื้อ แต่ถ้าบริษัทเขียนโปรโมชันไม่เคลียร์ ลูกค้าไม่เข้าใจ พวกเขาอาจจะไม่เสียเวลาทำความเข้าใจ

3. ประโยคแรกต้องปัง ประโยคต่อมาต้องโดน

ประโยคแรกหรือหัวข้อ เป็นข้อความแรกที่เราต้องเขียน และเป็นข้อความที่สำคัญที่สุดด้วย เพราะประโยคนี้ประโยคเดียวมีผลอย่างมากว่า จะทำให้ลูกค้าอยู่ต่อหรือออกจากหน้านั้นไปเลย

4. รู้จักกลุ่มเป้าหมายอย่างละเอียด

ก่อนจะเขียนหรือออกแบบภาพเชิญชวนใคร ต้องรู้ก่อนว่า คู่สนทนา (ที่เป็นลูกค้าหรือว่าที่ของเรา) คือใคร, เขาต้องการสินค้าหรือบริการอะไรและเป็นแบบไหน หรือเขาไม่ชอบอะไร

5. เขียนให้อ่านง่ายๆ

สำหรับการเขียนคำโฆษณาที่ใช้กันทั่วไปคือ ทำให้สแกนอ่านได้ หมายความว่า แค่สแกนสายตาหรือกวาดสายตาอ่านก็จับใจความได้แล้ว ซึ่งการสแกนสายตาจะมีความตั้งใจน้อยกว่าการอ่านปกติ

6. เพิ่มประเด็นความน่าเชื่อถือ

ผลสำรวจน่าสนใจเกี่ยวกับแรงจูงใจในการซื้อสินค้าและบริการ คือ ลูกค้าที่เป็นบริษัทกว่า 90% จะซื้อผลิตภัณฑ์จากบริษัท ที่เชื่อถือ และ 78% ของลูกค้าจะไปหาแบรนด์ที่ตัวเองเชื่อถือก่อนเวลาจะทำการซื้อ

ข้อมูลการตลาดจำนวนมากยังชี้ว่า ความน่าเชื่อถือหรือเครดิต เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดยอดขายได้