หลักปฏิบัติที่ดีที่สุดของการตั้งค่าคอนเวอร์ชั่นแบบกำหนดเองในตัวจัดการเหตุการณ์ของ Facebook

 • ให้คุณสร้างและติดตั้งพิกเซลของ Facebook บนเว็บไซต์ของคุณก่อนที่จะสร้างคอนเวอร์ชั่นแบบกำหนดเอง  จากนั้นจึงตั้งค่าเหตุการณ์มาตรฐานหรือเหตุการณ์ที่กำหนดเอง
 • เลือกเหตุการณ์ที่คุณต้องการปรับให้เหมาะสมให้เป็นเหตุการณ์คอนเวอร์ชั่นของคุณ  เช่น หากคุณต้องการให้มีเหตุการณ์การซื้อบนเว็บไซต์มากขึ้น ให้เลือก “การซื้อ” เป็นเหตุการณ์คอนเวอร์ชั่นของคุณ คุณสามารถเลือกได้เฉพาะเหตุการณ์ที่คุณได้ตั้งค่าบนเว็บไซต์ของคุณแล้วเท่านั้น หากคุณเลือกเหตุการณ์มาตรฐานเป็นเหตุการณ์คอนเวอร์ชั่นของคุณ คุณไม่จำเป็นต้องเลือกเหตุการณ์มาตรฐานเพื่อการปรับให้เหมาะสม หากคุณเลือกเหตุการณ์แบบกำหนดเองหรือจำนวนผู้เข้าชม URL ทั้งหมด คุณไม่จำเป็นต้องเลือกเหตุการณ์มาตรฐานเพื่อการปรับให้เหมาะสม
  • หากคุณเลือกเหตุการณ์มาตรฐานหรือเหตุการณ์ที่กำหนดเองเป็นเหตุการณ์คอนเวอร์ชั่นของคุณ คุณไม่จำเป็นต้องเลือกเหตุการณ์มาตรฐานสำหรับการปรับให้เหมาะสมอีก
  • หากคุณเลือกจำนวนผู้เข้าชม URL ทั้งหมด คุณจำเป็นต้องเลือกเหตุการณ์มาตรฐานสำหรับการปรับให้เหมาะสม เนื่องจากระบบไม่สามารถปรับจำนวนผู้เข้าชม URL ทั้งหมดให้เหมาะสมเพียงอย่างเดียวได้เหมือนกับเหตุการณ์มาตรฐานและเหตุการณ์ที่กำหนดเอง เลือกเหตุการณ์มาตรฐานที่คล้ายคลึงที่สุดเพื่อปรับให้เหมาะสมใน “เลือกเหตุการณ์มาตรฐานสำหรับการปรับให้เหมาะสม” การเลือกหมวดหมู่เหตุการณ์มาตรฐานจะช่วยให้เราแสดงโฆษณาแก่ผู้ที่มีแนวโน้มว่าจะดำเนินการตามเหตุการณ์นั้นๆ ได้เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเหตุการณ์มาตรฐาน
 • ในการปรับเหตุการณ์ที่กำหนดเองหรือจำนวนผู้เข้าชม URL ทั้งหมดให้เหมาะสม ให้เลือกเหตุการณ์มาตรฐานที่ใกล้เคียงที่สุดเพื่อปรับให้เหมาะสมที่ด้านล่าง “เลือกเหตุการณ์มาตรฐานเพื่อการปรับให้เหมาะสม”Facebook กำหนดเหตุการณ์มาตรฐานเช่น การซื้อและการดูเนื้อหา ไว้ให้แล้ว และคุณสามารถใช้เหตุการณ์เหล่านั้นในการปรับให้เหมาะสมได้ จำนวนผู้เข้าชม URL ทั้งหมดไม่สามารถปรับให้เหมาะสมได้ด้วยตนเอง และเหตุการณ์ที่กำหนดเองอื่นๆ ก็เช่นกัน (เหตุการณ์อื่นที่ไม่ใช่จำนวนการดูเพจหรือเหตุการณ์มาตรฐาน) หากต้องการเลือก “จำนวนผู้เข้าขม URL ทั้งหมด” หรือเหตุการณ์ที่กำหนดเองเพื่อการปรับให้เหมาะสม ให้สร้างคอนเวอร์ชั่นแบบกำหนดเองแล้วเลือกเหคุการณ์มาตรฐานที่ใกล้เคียงที่สุดด้านล่าง “เลือกเหตุการณ์มาตรฐานสำหรับการปรับให้เหมาะสม” การเลือกหมวดหมู่เหตุการณ์มาตรฐานจะช่วยให้เราแสดงโฆษณาแก่ผู้ที่มีแนวโน้มว่าจะดำเนินการตามเหตุการณ์นั้นๆ ได้ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเหตุการณ์มาตรฐาน
 • คุณสามารถใช้คอนเวอร์ชั่นแบบกำหนดเองเพื่อเพิ่มเหตุการณ์มาตรฐานได้โดยไม่ต้องมีโค้ดเพิ่มเติมโดยคุณต้องมีโค้ดฐานพิกเซลที่มีเหตุการณ์จำนวนการดูเพจบนเว็บเพจของคุณ เช่น หากคุณเลือก จำนวนผู้เข้าชม URL ทั้งหมด” เป็นเหตุการณ์คอนเวอร์ชั่น และเลือก “การซื้อ” เป็นเหตุการณ์มาตรฐานเพื่อการปรับให้เหมาะสม แล้วค่ากฎ URL ในหน้ายืนยันการซื้อของเว็บไซต์ (เช่น กฎ URL ประกอบด้วย/thankyou.php) การดำเนินการนี้จะคล้ายกับการตั้งค่าเหตุการณ์มาตรฐานการซื้อ
 • ระบุค่าเป็นตัวเลขทั้งหมดโดยไม่มีตัวอักษรเพิ่มเติม เช่น หากคุณขายบัตรเข้าชมที่มีราคา 10 ดอลลาร์ ให้ใช้ค่าเป็น 10 ค่าคอนเวอร์ชั่นช่วยให้คุณสามารถดูผลตอบแทนจากค่าใช้จ่ายโฆษณาของคุณในรายงานได้
 • ใช้ช่องระบุค่าในกรณีที่เหตุการณ์ในคอนเวอร์ชั่นแบบกำหนดเองของคุณยังไม่มีค่าคอนเวอร์ชั่นเท่านั้น
 • เมื่อเพิ่มกฎ URL เท่ากับ ให้คัดลอกและวาง URL ที่ถูกต้อง โดยต้องมี https://www. ด้วย เราจะนับคอนเวอร์ชั่นได้ต่อเมื่อ URL ที่คุณระบุในช่อง URL ของคอนเวอร์ชั่นแบบกำหนดเองตรงกันทุกประการ หากผู้คนเข้า URL เวอร์ชั่นที่มีข้อความเพิ่มเติมนอกเหนือจากข้อความที่วางไว้ในช่อง URL (ตัวอย่างเช่น พารามิเตอร์ UTM, http กับ https หรือ “/” ที่เกินมาในส่วนท้าย) เราจะไม่นับคอนเวอร์ชั่นนั้น เพื่อเพิ่มความสามารถในการติดตามคอนเวอร์ชั่นแบบกำหนดเองของคุณให้แม่นยำมากที่สุด เราแนะนำให้ใช้ “URL มี” แล้ววางส่วนขั้นต่ำของ URL ที่ต้องใช้ในการแยกเพจนี้ออกจากเพจอื่นๆ บนเว็บไซต์ของคุณ
 • สำหรับคอนเวอร์ชั่นแบบกำหนดเองที่อิงจาก URL คุณต้องแน่ใจว่า URL ของเว็บเพจมีโค้ดฐานพิกเซลที่มีเหตุการณ์จำนวนการดูเพจอยู่โดยใช้ตัวช่วยเหลือ Facebook Pixel เพื่อช่วยยืนยัน
 • ใช้เหตุการณ์มาตรฐานแทนคอนเวอร์ชั่นแบบกำหนดเอง หากคุณต้องการปรับโฆษณาสินค้าแบบไดนามิกให้เหมาะสมคุณไม่สามารถใช้คอนเวอร์ชั่นแบบกำหนดเองเพื่อปรับโฆษณาสินค้าแบบไดนามิกให้เหมาะสม แต่คุณสามารถใช้คอนเวอร์ชั่นดังกล่าวเพื่อตั้งค่าและวัดผลโฆษณาแบบไดนามิกได้
 • หากคุณต้องการตั้งค่ากฎพารามิเตอร์ ให้ใช้เหตุการณ์มาตรฐานหรือเหตุการณ์ที่กำหนดเองเป็นเหตุการณ์คอนเวอร์ชั่นคุณไม่สามารถตั้งค่ากฎพารามิเตอร์ให้เหตุการณ์ได้หากคุณเลือกจำนวนผู้เข้าชม URL ทั้งหมดเป็นเหตุการณ์คอนเวอร์ชั่น
 • เปลี่ยนวิธีการปรับชุดโฆษณาให้เหมาะสมก่อนที่จะลบคอนเวอร์ชั่นแบบกำหนดเองชุดโฆษณาที่ปรับให้เหมาะสมกับคอนเวอร์ชั่นแบบกำหนดเองที่ถูกลบไปแล้วจะยังคงแสดงอยู่ แต่จะทำงานได้ไม่ดีเนื่องจากเราจะไม่จับคู่หรืออัพเดตให้ตรงกับคอนเวอร์ชั่นแบบกำหนดเองอีกต่อไป จำนวนสูงสุดของคอนเวอร์ชั่นแบบกำหนดเองต่อบัญชีโฆษณาคือ 100 ครั้ง แต่คุณสามารถลบคอนเวอร์ชั่นที่คุณไม่ต้องการและสร้างคอนเวอร์ชั่นใหม่ได้
 • ใช้กฎที่จำเป็นในการสร้างคอนเวอร์ชั่นแบบกำหนดเองให้น้อยที่สุด ยิ่งคุณเพิ่มกฎน้อยลงเท่าไร ขนาดกลุ่มเป้าหมายของคุณจะยิ่งใหญ่ขึ้นเท่านั้น ซึ่งจะช่วยให้คุณได้รับคอนเวอร์ชั่นมากยิ่งขึ้น
 • คุณสามารถแก้ไขชื่อ คำอธิบาย และค่าคอนเวอร์ชั่นได้หลังจากที่คุณสร้างคอนเวอร์ชั่นแบบกำหนดเอง แต่คุณไม่สามารถแก้ไขกฎของคอนเวอร์ชั่นแบบกำหนดเองได้